AG

Poštovani korisnici,

s obzirom na najavljenu promenu zakona o fiskalnim kasama u Srbiji,

prelazimo na godišnje licenciranje za MetaLINK.

Cena MetaLINK licence u 2018. godini:

ZemljaMeseciCena bez PDV-a
Srbija123000.00 RSD
Crna Gora1230.00 EUR
Makedonija121800.00 MKD
Bugarska1260 BGN

Licenca uključuje email podršku, podršku telefonom, kao i daljinsku podršku.

IBFM PIB VAŽI DO EXT
 • Preuzimanjem licence saglasni ste sa uslovima korišćenja.
 • Licencu sačuvajte u folderu:
  • (for ML r.9.3 or earlier / ranije) - C:\METALINE\Appl\
  • (for ML r.10.1 or later / kasnije) - C:\METALINK10\ApplData\

Krajnji korisnik

Fakturisati

Isporučilac softvera

 • Obavezna polja su obeležena zvezdicom
 • Nakon slanja zahteva sačekajte par minuta, a zatim preuzmite licencu
 • 30-dnevna licenca se može zahtevati samo jednom
 • Licencu sačuvajte u folderu:
  for ML r.9.3 or earlier - C:\METALINE\Appl\
  for ML r.10.1 or later - C:\METALINK10\ApplData\

Pre preuzimanja proverite da li je vaš program prilagođen za rad sa MetaLINK 10.

Uputstvo za prilagođavanje programeri mogu preuzeti ovde.

Preuzmi1MetaLINK_SETUP10.12017-06-1918.1MBCommon for SRB
Preuzmi2MetaLINK10.12017-12-260.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK10.12017-12-260.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK10.12017-12-260.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK10.12017-12-260.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK10.12017-12-260.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK10.12017-12-260.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK10.12017-12-260.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK10.12017-12-260.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi3MetaLINK_MENU10.12017-12-260.2MBSelf-extracting executable
Preuzmi1MetaLINK_SETUPGen-32013-03-227.5MBCommon for SRB, MNE, MKD, BGR
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-010.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-010.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-010.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2202017-02-210.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-010.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-010.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-010.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-010.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2102017-09-110.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2102017-09-110.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2102017-09-110.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2102016-06-020.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2122016-10-270.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2202015-09-300.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi3MetaLINK_MENU9.3.2002015-10-010.2MBSelf-extracting.
Preuzmi3MetaLINK_MENU9.3.2102017-09-110.2MBSelf-extracting executable
Preuzmi3MetaLINK_MENU9.3.2002014-10-260.2MBSelf-extracting executable
Preuzmi3MetaLINK_MENU9.3.2202015-09-300.2MBSelf-extracting executable
Preuzmi1MetaLINK_SETUPGen-32013-01-176.5MBCommon for SRB, MNE, BGR
Preuzmi2MetaLINK8.1.362013-01-170.5MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK8.1.462016-09-190.5MBSelf-extracting executable
Preuzmi3MetaLINK_MENU8.1.262013-01-170.1MBSelf-extracting executable
Preuzmi1MetaLINK_SETUPGen-22012-12-266.0MBCommon for SRB, MNE, BGR
Preuzmi2MetaLINK7.4.502012-12-260.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK7.4.442012-12-260.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK7.4.902015-02-110.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi3MetaLINK_MENU7.4.502012-12-260.1MBSelf-extracting executable
Preuzmi3MetaLINK_MENU7.4.402012-12-260.1MBSelf-extracting executable
Preuzmi1MetaLINK_SETUPGen-12012-12-264.2MBCommon for SRB, MNE, BGR
Preuzmi2MetaLINK5.222012-12-260.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi1MetaLINK_SETUPGen-22012-12-166.0MBCommon for SRB, MNE, BGR
Preuzmi2MetaLINK3.1.582014-10-220.3MBSelf-extracting executable
Preuzmi1FisLINK1.02013-01-176.3MB
Preuzmi4FTDI Basic2.12.182016-06-235.5MBFTDI driver for USB->RS232
Preuzmi5FTDI Advanced2.12.182016-06-234.8MBFTDI driver for USB->RS232
Preuzmi6Galeb USB-USB1.3.12010-04-2510.5MBSTMI driver for Galeb USB cable
Request1Developer Guide10.12017-04-271.6MBDocumentation and samples for developers
Preuzmi2Info Matrix10.12017-02-230.2MBDocumentation and samples for developers
Preuzmi3Samples10.12017-02-230.1MBDocumentation and samples for developers
Preuzmi1Developer Pack9.32015-07-241.4MBDocumentation and samples for developers
Preuzmi1Developer Pack7.42015-06-021.1MBDocumentation and samples for developers
Preuzmi1Developer Pack5.22015-06-020.4MBDocumentation and samples for developers
Preuzmi2MetaLINK Info4.802015-06-020.1MBModels and firmware supported
Preuzmi3MetaLINK FAQ4.202015-06-020.3MBFrequently asked questions
Preuzmi4FP Diag10.1.2302017-06-233.7MBRemote diagnostics utility
Go5FP Decoder1042015-07-21FP Status Decoder
Preuzmi1AG FP-550 Galeb1012015-06-101.3MBTehnička dokumentacija
Preuzmi2AJ GP-550 Galeb1032015-06-103.3MBTehnička dokumentacija
Preuzmi3LK TM-260F Shollex1012015-06-100.9MBTehnička dokumentacija
Preuzmi4SG FP-600 Int Raster1012015-06-102.9MBTehnička dokumentacija
Preuzmi5ZI FP-200 Geneko1012015-06-101.9MBTehnička dokumentacija
Preuzmi6VG VG-550 VG Group1012015-06-101.2MBTehnička dokumentacija
Preuzmi7DT FP-700 Datecs1012015-07-081.1MBTehnička dokumentacija

Preuzmite potrebnu dokumentaciju za:

Preuzmi1Fiskalizacija NOVI2.342017-04-111.7MBDokumentacija za novog (PIB) korisnika
Preuzmi2Fiskalizacija STARI2.322016-09-200.7MBDokumentacija za starog (PIB) korisnika
Preuzmi3DEFISKALIZACIJA2.322016-09-201.0MBDokumentacija za defiskalizaciju

Proces fiskalizacije/defiskalizacije završićemo u roku od 48 sati po dostavljanju kompletne dokumentacije.

Identifikacioni podaci firme:

Preuzmi1MetaData Info4202015-06-100.5MBAPR, PIB, PEPDV
Preuzmi1TeamViewer Quck Support102015-09-256.3MBTeamViewer Quick Support
Preuzmi2FP Diag10.1.2402017-12-063.6MBRemote diagnostics utility
Request3FP Init10.1.2502017-12-061.6MBInitialization and testing utility
Preuzmi4FK Read10.1.1002017-01-041.2MBČitanje artikala i prometa iz fiskalne kase
Utility programi FPDiag & FPInit za 2018. su dostupni za preuzimanje.
Utility programs FPDiag & FPInit for 2018. are available to download.