AG

Poštovani korisnici,

s obzirom na najavljenu promenu zakona o fiskalnim kasama u Srbiji,

prelazimo na godišnje licenciranje za MetaLINK.

Cena MetaLINK licence u 2016. godini:

Za periodRSD bez PDVRSD sa PDVEUR mesečno
12 meseci3000.003600.002.00

Licenca uključuje email podršku, podršku telefonom, kao i daljinsku podršku.

IBFM PIB TIP EXT

Krajnji korisnik

Fakturisati

Isporučilac softvera

  • Obavezna polja su obeležena zvezdicom
  • Nakon slanja zahteva sačekajte par minuta, a zatim preuzmite licencu
  • 30-dnevna licenca se može zahtevati samo jednom
  • Licencu sačuvajte u folderu C:\Metaline\Appl
Preuzmi1MetaLINK_SETUPGen-32013-03-227483KBCommon for SRB, MNE, MKD, BGR
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-01245KBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-01245KBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-01245KBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-01245KBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-01245KBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-01245KBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-01245KBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-01245KBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-26233KBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-26233KBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2002015-10-26233KBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2102016-06-02230KBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK9.3.2202015-09-30233KBSelf-extracting executable
Preuzmi3MetaLINK_MENU9.3.2002015-10-01157KBSelf-extracting.
Preuzmi3MetaLINK_MENU9.3.2002014-10-26155KBSelf-extracting executable
Preuzmi3MetaLINK_MENU9.3.2002014-10-26156KBSelf-extracting executable
Preuzmi3MetaLINK_MENU9.3.2202015-09-30155KBSelf-extracting executable
Preuzmi1MetaLINK_SETUPGen-32013-01-176442KBCommon for SRB, MNE, BGR
Preuzmi2MetaLINK8.1.362013-01-17453KBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK8.1.462016-09-19452KBSelf-extracting executable
Preuzmi3MetaLINK_MENU8.1.262013-01-17101KBSelf-extracting executable
Preuzmi1MetaLINK_SETUPGen-22012-12-265849KBCommon for SRB, MNE, BGR
Preuzmi2MetaLINK7.4.502012-12-26242KBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK7.4.442012-12-26239KBSelf-extracting executable
Preuzmi2MetaLINK7.4.902015-02-11293KBSelf-extracting executable
Preuzmi3MetaLINK_MENU7.4.502012-12-2697KBSelf-extracting executable
Preuzmi3MetaLINK_MENU7.4.402012-12-2697KBSelf-extracting executable
Preuzmi1MetaLINK_SETUPGen-12012-12-264258KBCommon for SRB, MNE, BGR
Preuzmi2MetaLINK5.222012-12-26256KBSelf-extracting executable
Preuzmi1MetaLINK_SETUPGen-22012-12-165849KBCommon for SRB, MNE, BGR
Preuzmi2MetaLINK3.1.582014-10-22290KBSelf-extracting executable
Preuzmi1FisLINK1.02013-01-176386KB
Preuzmi4FTDI Basic2.12.182016-06-235.5MBFTDI driver for USB->RS232
Preuzmi5FTDI Advanced2.12.182016-06-234.8MBFTDI driver for USB->RS232
Preuzmi6Galeb USB-USB1.3.12010-04-2510.5MBSTMI driver for Galeb USB cable

Preuzmite potrebnu dokumentaciju za:

Preuzmi1Fiskalizacija NOVI2.322016-09-201MBDokumentacija za novog (PIB) korisnika
Preuzmi2Fiskalizacija STARI2.322016-09-20664KBDokumentacija za starog (PIB) korisnika
Preuzmi3DEFISKALIZACIJA2.322016-09-20973KBDokumentacija za defiskalizaciju

Proces fiskalizacije/defiskalizacije završićemo u roku od 48 sati po dostavljanju kompletne dokumentacije.

Identifikacioni podaci firme:

Preuzmi1MetaData Info4202015-06-10428KBAPR, PIB, PEPDV
Preuzmi1Developer Pack9.32015-07-241.4MBDocumentation and samples for developers
Preuzmi1Developer Pack7.42015-06-021.1MBDocumentation and samples for developers
Preuzmi1Developer Pack5.22015-06-02366KBDocumentation and samples for developers
Preuzmi2MetaLINK Info4.802015-06-02105KBModels and firmware supported
Preuzmi3MetaLINK FAQ4.202015-06-02245KBFrequently asked questions
Preuzmi4FP Diag10.1.2002016-11-293.5MBRemote diagnostics utility
Preuzmi5FP Init10.1.2002016-11-291.5MBInitialization and testing utility
Preuzmi6FP Utility Doc3.102015-06-03415KBUtility documentation
Preuzmi7HelpDesk Doc1042015-06-1025KBHelpDesk obrazac
Go8FP Decoder1042015-07-21FP Status Decoder
Preuzmi1AG FP-550 Galeb1012015-06-101278KBTehnička dokumentacija
Preuzmi2AJ GP-550 Galeb1032015-06-103232KBTehnička dokumentacija
Preuzmi3LK TM-260F Shollex1012015-06-10841KBTehnička dokumentacija
Preuzmi4SG FP-600 Int Raster1012015-06-102867KBTehnička dokumentacija
Preuzmi5ZI FP-200 Geneko1012015-06-101920KBTehnička dokumentacija
Preuzmi6VG VG-550 VG Group1012015-06-101.2MBTehnička dokumentacija
Preuzmi7DT FP-700 Datecs1012015-07-081.1MBTehnička dokumentacija
Preuzmi1TeamViewer Quck Support102015-09-256.33MBTeamViewer Quick Support
Preuzmi2FP Diag3.2.2002015-09-253.2MBRemote diagnostics utility
Preuzmi3FK Read6.1.1002016-03-241.5MBČitanje artikala i prometa iz fiskalne kase